INFORMATIVNO POSLOVNI CENTAR
IPC jednodnevno SAVETOVANJE
Izmene i dopune ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
Prelazak sa "PAPIRNOG" na ELEKTRONSKO POSLOVANJE (usklađivanje sa E-upravom)

Novi Sad, 6. septembar 2018.

Palić, 7. septembar 2018.

Beograd, 10. septembar 2018.

Vrnjačka Banja, 11. septembar 2018.

VAŽNE INFORMACIJE
13.8.2018

OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U JULU 2018. GODINE

13.8.2018

IZMENJENA JE ODLUKA O NAČINU OBRAČUNA EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

13.8.2018

NOVI PRAVILNIK O NACIONALNIM STANDARDIMA ZA UPRAVLJANJE STEČAJNOM MASOM

8.8.2018

PRIMEDBE NA KATALOG RADNIH MESTA NAMEŠTENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA I ORGANIMA AP i JLS DO 31. AVGUSTA 2018. GODINE

4.8.2018

IZMENJENI SU PRAVILNICI IZ OBLASTI PDV

1.8.2018

IZMENJEN JE PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU REGISTROVANJA FAKTURA, ODNOSNO DRUGIH ZAHTEVA ZA ISPLATU, KAO I NAČINU VOĐENJA I SADRŽAJU CENTRALNOG REGISTRA FAKTURA

31.7.2018

OBAVEŠTENJE O KRAJNJEM ROKU ZA DOSTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU

30.7.2018

PREDLOG NOVOG CARINSKOG ZAKONA

28.7.2018

DONET JE PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM

25.7.2018

PODACI O PROSEČNOJ ZARADI ZA MAJ 2018. GODINE

IZNOS NAKNADE ZA NEZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM - 34.842,00 DINARA ZA JUL 2018. GODINE

23.7.2018

UTVRĐENI USLOVI, POSTUPAK I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA ODSUSTVO SA RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA

14.7.2018

VLADA RS UTVRDILA NOMINALNE IZNOSE I NAČIN USKLAĐIVANJA CENZUSA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

12.7.2018

OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U JUNU 2018. GODINE

REFERENTNA KAMATNA STOPA ZADRŽANA JE NA NIVOU OD 3,0% DO 9. AVGUSTA 2018. GODINE

OBJAVLJENA JE FORMA POPDV U XSD FORMATU I XML PRIMERI

REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA i uloga IPC-a kao člana konzorcijuma u projektu tehničke pomoći

Detaljnije ovde

AKTUELNOSTI u programu
ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa
ČASOPISI - primena propisa u praksi

Dodaju se tekstovi u časopise:

PRIRUČNICI
  • IPC Informativno poslovni centar d.o.o.
  • e-mail: info@ipc.rs, website: www.ipc.rs
  • Više informacija na Kontakt strani