IPC PROPISI u praksi
IPC višednevno SAVETOVANJE
VRNJAČKA BANJA, 5-8. decembar 2018.
- Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu -
Novine i aktuelnosti u FINANSIJSKO-PRAVNOM i BUDŽETSKOM POSLOVANJU
IPC besplatna jednodnevna SAVETOVANJA
za privredna društva i javna preduzeća
AKTUELNOSTI u PDV i ostalim PORESKIM PROPISIMA
PRIPREME za SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. i POPIS IMOVINE i OBAVEZA za PRIVREDNA DRUŠTVA i JAVNA PREDUZEĆA

BEOGRAD, 19. novembar 2018.
NOVI SAD, 26. novembar 2018.
PALIĆ, 28. novembar 2018.
NIŠ, 30. novembar 2018.
VALJEVO, 5. decembar 2018.
VRNJAČKA BANJA, 6. decembar 2018.

IPC besplatna jednodnevna SAVETOVANJA
za korisnike budžetskih sredstava
PLATE I RACIONALIZACIJA U JAVNOM SEKTORU
Pripreme za SASTAVLJENJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. godinu i POPIS IMOVINE i OBAVEZA

BEOGRAD, 23. novembar 2018.
NOVI SAD, 27. novembar 2018.
PALIĆ, 28. novembar 2018.
NIŠ, 30. novembar 2018.
VALJEVO, 5. decembar 2018.
VRNJAČKA BANJA, 7. decembar 2018.

VAŽNE INFORMACIJE
10.11.2018

Narodna banka Srbije donela je izmenu i dopunu odluka u oblasti menjačkog poslovanja, rada deviznog tržišta i jedinstvenoj tarifi po kojoj naplaćuje naknadu za izvršene usluge

Izmena Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku

9.11.2018

Umanjenje osnovica za obračun i isplatu plata kod pojedinih korisnika javnih sredstava (javnih preduzeća) za 5% (umesto 10%) počev od 1. januara 2019. godine

Vlada RS je na sednici održanoj 8.11.2018. godine donela smernice za izradu Programa poslovanja javnih preduzeća za 2019. godinu

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju

Izmene Uredbe o kriterijumima za paušalno oporezivanje preduzetnika - advokata

Narodna banka Srbije ograničila je raspon kurseva dinara prema evru u menjačnicama

8.11.2018

Referentna kamatna stopa zadržana je na nivou od 3,0% do 6. decembra 2018. godine

7.11.2018

Ukinuta je prednost za domaće ponuđače i dobra u odnosu na države članice EU

Neradni dan povodom državnog praznika Dan primirja u Prvom svetskom ratu - 12. novembar

6.11.2018

Primena novog sistema plata odlaže se do januara 2020. godine

Makroekonomske projekcije za period 2019-2021. godine

Planirano povećanje plata u javnom sektoru u 2019. godini

Izrada predloga finansijskog plana za period 2019-2021 - rok 9. novembar

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

3.11.2018

Novi iznosi minimalnih akciza za duvanske prerađevine

Narodna banka Srbije donela Odluke kojima bliže uređuje menjačko poslovanje i kontrolu deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata

2.11.2018

Obaveštenje Centralnog registra o nedostupnosti portala za podnošenje prijava/odjava/promena na obavezno socijalno osiguranje

1.11.2018

Završena je javna rasprava o Nacrtu zakona o Centralnom registru stanovništva

30.10.2018

Donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata

Donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji

Objavljen je prevod Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP)

29.10.2018

Utvrđen je predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene

Sazvana je Treća sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine RS

27.10.2018

Izmenjen je Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz čl. 9. st. 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje

25.10.2018

Od 1. januara 2019. godine ustanove socijalne zaštite uključuju se u Sistem izvršenja budžeta Republike

Podaci o prosečnoj zaradi za avgust 2018. godine

Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom - 34.415,50 dinara za oktobar 2018. godine

REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA i uloga IPC-a kao člana konzorcijuma u projektu tehničke pomoći

Detaljnije ovde

AKTUELNOSTI U ONLINE APLIKACIJI
Prečišćeni tekstovi propisa
ČASOPISI - primena propisa u praksi

Dodaju se časopisi:

Dodaju se tekstovi u časopise:

REVIZOR br. 23 - u pripremi

BUDŽET br. 23 - u pripremi

  • IPC Informativno poslovni centar d.o.o.
  • e-mail: info@ipc.rs, website: www.ipc.rs
  • Impresum
  • ISSN (online) 2620-1186