IPC PROPISI u praksi
IPC TRENINZI u maju i junu 2019.
Novi sistemski ZAKONI U OBLASTI ZDRAVSTVA

VRNJAČKA BANJA, 5. jun 2019.

Nove obaveze DIREKTORA ŠKOLA i dobijanje licence

BEOGRAD, 24. maj 2019.

PALIĆ, 31. maj 2019.

VRNJAČKA BANJA, 5. jun 2019.

USPOSTAVLJANJE SISTEMA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

VRNJAČKA BANJA, 5. jun 2019.

NOVI CARINSKI ZAKON

BEOGRAD, 31. maj 2019.

AKTUELNOSTI U ONLINE APLIKACIJI
Prečišćeni tekstovi propisa ("Službeni glasnik RS", broj 35/2019 od 21. maja 2019. godine)
ČASOPISI - primena propisa u praksi

Dodaju se časopisi:

PRAVNIK br. 6 - u pripremi

PRIRUČNICI
  • IPC Informativno poslovni centar d.o.o.
  • e-mail: info@ipc.rs, website: www.ipc.rs
  • Impresum
  • ISSN (online) 2620-1186