IPC PROPISI u praksi
AKTUELNOSTI U ONLINE APLIKACIJI
Prečišćeni tekstovi propisa ("Službeni glasnik RS", broj 18/2019 od 15. marta 2019. godine)
ČASOPISI - primena propisa u praksi

Dodaju se časopisi u pripremi:

REVIZOR br. 8 - u pripremi

BUDŽET br. 8 - u pripremi

PRAVNIK br. 4 - u pripremi

PRIRUČNICI
  • IPC Informativno poslovni centar d.o.o.
  • e-mail: info@ipc.rs, website: www.ipc.rs
  • Impresum
  • ISSN (online) 2620-1186