IPC PROPISI u praksi
VAŽNO OBAVEŠTENJE - IPC TELEFONSKE KONSULTACIJE od 9 - 14h

IPC WEBINAR
18. septembar od 10h
- BESPLATNO za SVE SLUŠAOCE -
AKTUELNOSTI i NOVINE u PRIMENI PRAVNO-EKONOMSKIH PROPISA kod USTANOVA OBRAZOVANJA i PREDŠKOLSKIH USTANOVA

Detaljnije

IPC višednevna SAVETOVANJA za JAVNE NABAVKE
Vrnjačka Banja, septembar 27-30.
Palić, oktobar 18-21.
Palić, oktobar 21-24.
PRIMENA NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
PRAKTIČAN RAD na novom PORTALU JAVNIH NABAVKI

Prjave za savetovanja

Snimak IPC WEBINARA
#praksaispredteorije
NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
JAVNE NABAVKE U PRAKSI

Prijava za snimak webinara

AKTUELNOSTI U ONLINE APLIKACIJI
Prečišćeni tekstovi propisa ("Službeni glasnik RS", broj 116/2020 od 16.9.2020. godine)
ČASOPISI - primena propisa u praksi

REVIZOR br. 19 - 15. septembar 2020. godine

BUDŽET br. 18 - 15. septembar 2020. godine

PRAVNIK br. 10 - u pripremi

DIREKTOR br. 9-10 - 5. septembar 2020. godine

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

► U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava, ažuriran je segment:

 • SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnog ministarstva o primeni poreskih propisa osim PDV-a, deo:
  - Porezi na imovinu

► U priručniku PDV - propisi i praksa ažurira se:

 • Pregled dobara i usluga koji se (ne) smatraju prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva
Modeli AKATA U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI

► Dodaje se model akta u segment: MODELI AKATA u POSTUPKU JAVNE NABAVKE pokrenutom od 1. jula 2020. godine, deo:

 • PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA
  - Zapisnik o otvaranju delova ponude koji su podneti sredstvima koja nisu elektronska
STATISTIČKI i AKTUELNI PODACI
 • IPC Informativno poslovni centar d.o.o.
 • e-mail: info@ipc.rs, website: www.ipc.rs
 • Impresum
 • ISSN (online) 2620-1186