INFORMATIVNO POSLOVNI CENTAR
IPC višednevno SAVETOVANJE
ZLATIBOR, 17-20. jul 2018.

Novine i aktuelnosti u FINANSIJSKO-PRAVNOM i BUDŽETSKOM POSLOVANJU

IPC jednodnevno SAVETOVANJE
BESPLATNO ZA SVE UČESNIKE SAVETOVANJA

Sastavljanje PREGLEDA OBRAČUNA PDV i popunjavanje OBRASCA POPDV
Izmene ZPPPA
Izmene Zakona o računovodstvu i reviziji

Beograd, 20. jun 2018. - popunjeno

Novi Sad, 25. jun 2018. - popunjeno

Novi Sad, 26. jun 2018. - novi termin

Beograd, 27. jun 2018. - novi termin

Zatibor, 28. jun 2018. - novi termin

VAŽNE INFORMACIJE
21.06.2018

IZMENJEN JE PRAVILNIK O SADRŽINI EVIDENCIJE O PDV I PREGLEDA OBRAČUNA PDV - koji se primenjuje od 1. jula 2018. godine

IZMENJEN JE PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

IZMENJEN JE PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU DOBARA I USLUGA ČIJI SE PROMET OPOREZUJE PO POSEBNOJ STOPI PDV

IZMENJEN JE PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU

DOPUNJEN JE PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE, VRSTI, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA, DOSTAVLJANJA PODATAKA I PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE

FINANSIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA SREDSTVIMA BUDŽETA RS ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU ZA POJEDINE KATEGORIJE UČENIKA

OBJAVLJENA UREDBA O ŠIFARNIKU RADNIH MESTA

21.06.2018

RADNA VERZIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

RADNA VERZIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

21.06.2018

OBJAVLJEN SET ZAKONA KOJIMA SE REFORMIŠE JAVNA UPRAVA

SAOPŠTENJE POVODOM OCENE KREDITNOG REJTINGA REPUBLIKE SRBIJE OD STRANE AGENCIJA STANDARD AND POOR’S I FITCH RATINGS

20.06.2018

RADNA VERZIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU

15.06.2018

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM JE U SKUPŠTINSKOJ PROCEDURI

VLADA RS UTVRDILA PREDLOG ZAKONA O RADNOM ANGAŽOVANJU NA SEZONSKIM POSLOVIMA

12.06.2018

OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U MAJU 2018. GODINE

REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA i uloga IPC-a kao člana konzorcijuma u projektu tehničke pomoći

Detaljnije ovde

AKTUELNOSTI u programu
ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa
Dodaju se tekstovi u časopise:

 

Ažurirani su PRIRUČNICI:
  • IPC Informativno poslovni centar d.o.o.
  • e-mail: info@ipc.rs, website: www.ipc.rs
  • Više informacija na Kontakt strani