INFORMATIVNO POSLOVNI CENTAR
IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 21-24. oktobar 2018 - NOVI TERMIN
Novine i aktuelnosti u FINANSIJSKO-PRAVNOM i BUDŽETSKOM POSLOVANJU
IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 17-20. oktobar 2018.
Šta donosi NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
AKTUELNOSTI u programu
ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa

Dodaju se tekstovi u časopise:

REVIZOR br. 20 - u pripremi

BUDŽET br. 19 - u pripremi

PRAVNIK br. 10 - u pripremi

  • IPC Informativno poslovni centar d.o.o.
  • e-mail: info@ipc.rs, website: www.ipc.rs
  • Više informacija na Kontakt strani