IPC PROPISI u praksi
VAŽNO OBAVEŠTENJE - IPC TELEFONSKE KONSULTACIJE od 9 - 14h

Besplatne online OBUKE
#praksaispredteorije
Obuka za primenu Pravilnika za mikro i druga pravna lica

Detaljnije o obukama


IPC WEBINAR za PRIVREDNA DRUŠTVA
22. januar 2021. od 10h
#praksaispredteorije
BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2021. godinu
SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2020. godinu
SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI za 2020. godinu
IZMENE ZAKONA O PDV I PODZAKONSKIH AKATA
OPOREZIVANJE PROMETA DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA

Detaljnije o Webinaru


IPC WEBINAR za KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA i ZDRAVSTVENE USTANOVE
25. januar 2021. od 10h
#praksaispredteorije
BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2021. godinu
SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2020. godinu za KORISNIKE BUDŽETKIH SREDSTAVA i ZDRAVSTVENE USTANOVE
NOVINE U PROPISIMA OD ZNAČAJA ZA POSLOVANJE KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA
OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
NOVINE U STATUSU I PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Detaljnije o Webinaru


IPC online TRENING
29. januar 2021. od 10h
Trening na vašem računaru
IZMENE ZAKONA O PDV i podzakonskih akata
Oporezivanje prometa dobara i usluga IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA
Oporezivanje prometa POLOVNIH DOBARA

Detaljnije


IPC online TRENING
2. februar 2021. od 10h
Trening na vašem računaru
OBRAČUN RAČUNOVODSTVENE I PORESKE AMORTIZACIJE osnovnih i nematerijalnih sredstava za 2020. godinu

Detaljnije


IPC online TRENING
5. februar 2021. od 10h
Trening na vašem računaru
PRIMENA MSFI 15 prihod od ugovora sa kupcima
PDV - nastanak poreske obaveze i utvrđivanje poreske osnovice za obračun PDV

Detaljnije


IPC online TRENING
9. februar 2021. od 10h
Trening na vašem računaru
ANALIZA POSLOVANJA I SMANJENJE RIZIKA U POSLOVANJU
POSEBAN DODATAK: Sastavljanje CASH FLOW izveštaja

Detaljnije

AKTUELNOSTI U ONLINE APLIKACIJI
Prečišćeni tekstovi propisa ("Službeni glasnik RS", broj 4/2021 od 20.1.2021. godine)
ČASOPISI - primena propisa u praksi

REVIZOR br. 4/2021 - 20. januar 2021. godine

DIREKTOR br. 1-2/2021 - 15. januar 2021. godine

BUDŽET br. 4/2021 - u pripremi

PRAVNIK br. 2/2021 - u pripremi

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

U delu PRIRUČNICI za privredna društva dodaje se priručnik:

  • IPC Informativno poslovni centar d.o.o.
  • e-mail: info@ipc.rs, website: www.ipc.rs
  • Impresum
  • ISSN (online) 2620-1186