IPC PROPISI u praksi
IPC SAVETOVANJA, TRENINZI i WEBINARI
#praksaispredteorije
IPC online TRENING
2. avgust 2022. od 10h
E-FAKTURE i FISKALIZACIJA
- Konačna operativna rešenja za praktičnu primenu -
AKTUELNOSTI U ONLINE APLIKACIJI
Prečišćeni tekstovi propisa ("Službeni glasnik RS", broj 88/2022 od 5.8.2022. godine)
ČASOPISI - primena propisa u praksi

REVIZOR br. 16 - 1. avgust 2022. godine

BUDŽET br. 15 - 1. avgust 2022. godine

PRAVNIK br. 9 - u pripremi

DIREKTOR - INSPEKTOR br. 7-8 - 15. jul 2022. godine

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Ažuriraju se:

  • IPC Informativno poslovni centar d.o.o.
  • e-mail: info@ipc.rs, website: www.ipc.rs
  • Impresum
  • ISSN (online) 2620-1186