IPC PROPISI u praksi
VAŽNO OBAVEŠTENJE
- IPC TELEFONSKE KONSULTACIJE od 9 - 14h
IPC SAVETOVANJA, TRENINZI i WEBINARI
#praksaispredteorije

IPC WEBINAR
NOVINE I AKTUELNOSTI U PROPISIMA
8. decembar 2021. od 10-15h

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2022. godinu -
NOVINE i PRIPREME za sastavljanje FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA i PORESKOG BILANSA za 2021.
i PREKNJIŽAVANJE sa starog na novi KONTNI OKVIR

PRIJAVA ZA WEBINAR


IPC WEBINAR
NOVINE I AKTUELNOSTI U PROPISIMA
9. decembar 2021. od 10h

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2022. godinu -
ELEKTRONSKO FAKTURISANJE od 1. januara 2022.
OBAVEZA I NAČIN ARHIVIRANJA DOKUMENTACIJE
Novine u FISKALIZACIJI - Nove "fiskalne kase"
UNOS i AŽURIRANJE PODATAKA u CROSO
Novi ZAKON o ZAŠTITI POTROŠAČA - od 19.12.2021.

PRIJAVA ZA WEBINAR


IPC WEBINAR
NOVINE I AKTUELNOSTI U PROPISIMA
22. decembar 2021. od 10h

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2022. godinu -
IZMENE PORESKIH I DRUGIH ZAKONA koje se primenjuju od 1. januara 2022.
OSTALE NOVINE I AKTUELNOSTI koje se primenjuju od 1. januara 2022.

PRIJAVA ZA WEBINAR


IPC WEBINAR za BUDŽETSKE KORISNIKE
23. decembar 2021. od 10h

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2022. godinu -
AKTUELNOSTI U POSLOVANJU BUDŽETSKIH KORISNIKA na kraju 2021. godine i PRIPREME ZA NOVI FISKALNI PERIOD

PRIJAVA ZA WEBINAR


IPC WEBINAR
27. decembar 2021. od 10h

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2022. godinu -
ZAKONIT PRESTANAK RADNOG ODNOSA
- Postupanje poslodavca u slučaju prestanka radnog odnosa -

PRIJAVA ZA WEBINAR


IPC WEBINAR
28. decembar 2021. od 10h

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2022. godinu -
NOVE OBAVEZE ZA PRIVREDNE SUBJEKTE UVEDENE IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

PRIJAVA ZA WEBINAR


IPC WEBINAR za JAVNE NABAVKE
15. decembar 2021. od 10h

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za JAVNE NABAVKE za 2022. godinu -
PLANIRANJE I SPROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI
(Otklanjanje najčešćih grešaka u praksi)

PRIJAVA ZA WEBINAR


IPC online TRENING
7. decembar 2021. od 10h
OBAVEZA ELEKTRONSKOG FAKTURISANJA U JAVNOM I PRIVATNOM SEKTORU

PRIJAVA ZA TRENING


IPC online TRENING
10. decembar 2021. od 10h
DODATNE OBAVEZE ZA TRGOVCE prema NOVOM ZAKONU O ZAŠTITI POTROŠAČA
- Primena od 19. decembra 2021. godine

PRIJAVA ZA TRENING


IPC online TRENING
16. decembar 2021. od 10h
UNOS I AŽURIRANJE PODATAKA U CROSO - 1.1.2022.
(Otklanjanje najčešćih grešaka u praksi)

PRIJAVA ZA TRENING


IPC online TRENING
17. decembar 2021. od 10h
Obaveze SVIH PRAVNIH LICA u vezi ARHIVIRANJA DOKUMENTACIJE

PRIJAVA ZA TRENING


IPC online TRENING
21. decembar 2021. od 10h
NOVINE u OBRAČUNU ZARADA I DRUGIH PRIHODA
(neoporezivi iznos, stope i osnovice doprinosa, minimalna cena rada...)
i PRIMENA OLAKŠICA ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE od 1. januara 2022. godine

PRIJAVA ZA TRENING

AKTUELNOSTI U ONLINE APLIKACIJI
Prečišćeni tekstovi propisa ("Službeni glasnik RS", broj 117/2021 od 3.12.2021. godine)
ČASOPISI - primena propisa u praksi

BUDŽET br. 21 - 1. decembar 2021. godine

REVIZOR br. 23 - 5. decembar 2021. godine

PRAVNIK br. 12 - u pripremi

  • IPC Informativno poslovni centar d.o.o.
  • e-mail: info@ipc.rs, website: www.ipc.rs
  • Impresum
  • ISSN (online) 2620-1186