IPC PROPISI u praksi
VAŽNE INFORMACIJE
19.1.2019

Izmene i dopuna Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku

17.1.2019

Poreska uprava je obavestila obveznike da poreske prijave za PDV mogu podneti bez pravnih posledica danas do kraja dana

Objavljene su uredbe kojima se uređuje rad državnih službenika i službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

16.1.2019

Poreska uprava je obavestila obveznike da će do uspostavljanja redovnog režima rada Informacionog sistema poreske prijave za PDV moći da podnesu bez pravnih posledica

Raspisan Konkurs za finansiranјe projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva

12.1.2019

Zaključen je i objavljen Poseban kolektivni ugovor za ustanove studentskog standarda

12.1.2019

Zaključen je i objavljen Poseban kolektivni ugovor za ustanove studentskog standarda

11.1.2019

Objavljeni su podaci o kretanju potrošačkih cena u decembru 2018. godine

10.1.2019

Referentna kamatna stopa zadržana je na nivou od 3,0% do 7. februara 2019. godine

Obaveza izdavanja potvrde o plaćenim porezima po odbitku za 2018. godinu na Obrascu PPP-PO - rok za dostavljanje najkasnije do 31.1.2019. godine -

Vlada RS usvojila je Predlog Zakona o zdravstvenom osiguranju

9.1.2019

Počinje primena Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima

Ukinuta je obaveza predaje obrazaca Fondu PIO od 1. januara 2019. godine

Od 1. januara 2019. godine dostupan je Jedinstveni informacioni sistem lokalnih poreskih administracija

4.1.2019

Narodna banka Srbije preuzela je nadležnosti nad menjačkim poslovima od Poreske uprave

3.1.2019

Do 31. januara 2019. godine poreska olakšica za isplate zarada je 15.000 dinara

Zaključeni su i objavljeni Posebni kolektivni ugovori za zdravstvene ustanove i ustanove kulture

AKTUELNOSTI U ONLINE APLIKACIJI
Prečišćeni tekstovi propisa
ČASOPISI - primena propisa u praksi

Dodaju se časopisi:

PRAVNIK br. 2/2019 - u pripremi

PRIRUČNICI
  • IPC Informativno poslovni centar d.o.o.
  • e-mail: info@ipc.rs, website: www.ipc.rs
  • Impresum
  • ISSN (online) 2620-1186