IPC PROPISI u praksi
IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 21-24. oktobar 2018 - NOVI TERMIN
Novine i aktuelnosti u FINANSIJSKO-PRAVNOM i BUDŽETSKOM POSLOVANJU
IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 17-20. oktobar 2018.
Šta donosi NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
IPC jednodnevna SAVETOVANJA
POSLOVANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA

PALIĆ, 20. oktobar 2018.

IPC TRENINZI
USPOSTAVLJANJE SISTEMA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

BEOGRAD, 2. novembar 2018.

ELEKTRONSKO POSLOVANJE

BEOGRAD, 5. novembar 2018.

AKTUELNOSTI U ONLINE APLIKACIJI
Prečišćeni tekstovi propisa
ČASOPISI - primena propisa u praksi

Dodaju se časopisi:

Dodaje se tekst u časopis:

PRAVNIK br. 11 - u pripremi

  • IPC Informativno poslovni centar d.o.o.
  • e-mail: info@ipc.rs, website: www.ipc.rs
  • Impresum
  • ISSN (online) 2620-1186