IPC PROPISI u praksi
IPC jednodnevna SAVETOVANJA u JULU 2019. godine
BESPLATNO za pretplatnike IPC-a za 2019/2020
ISKAZIVANJE PODATAKA U OBRASCU POPDV od 1. jula 2019.

ZLATIBOR, 19. jul 2019. od 9:30

BEOGRAD, 26. jul 2019. od 9:30

Novi ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

BEOGRAD, 26. jul 2019. od 13:00

AKTUELNOSTI U ONLINE APLIKACIJI
Prečišćeni tekstovi propisa ("Službeni glasnik RS", broj 50/2019 od 12. jula 2019. godine)
ČASOPISI - primena propisa u praksi

REVIZOR br. 16 - u pripremi

BUDŽET br. 16 - u pripremi

PRAVNIK br. 7-8 - 10. jul 2019. godina

  • IPC Informativno poslovni centar d.o.o.
  • e-mail: info@ipc.rs, website: www.ipc.rs
  • Impresum
  • ISSN (online) 2620-1186