IPC PROPISI u praksi
VAŽNO OBAVEŠTENJE
- IPC TELEFONSKE KONSULTACIJE od 9 - 14h
IPC SAVETOVANJA, TRENINZI i WEBINARI
#praksaispredteorije

IPC online TRENING
30. septembar 2021. od 10h
OBAVEZA ELEKTRONSKOG FAKTURISANJA U JAVNOM I PRIVATNOM SEKTORU

Prijava za trening


IPC online TRENING
6. oktobar 2021. od 10-17h
PRIMENA NOVOG JEDINSTVENOG PRAVILNIKA O PDV

Prijava za trening


IPC online pripremna OBUKA za RAČUNOVODSTVO
- od 1. oktobra 2021. -
OBUKA za sticanje PROFESIONALNIH ZVANJA iz oblasti RAČUNOVODSTVA (zvanja: Ovlašćeni revizor i Revizor)

Prijava za obuku


IPC online TRENING
28. septembar 2021. od 10h
Obaveze SVIH PRAVNIH LICA u vezi ARHIVIRANJA DOKUMENTACIJE

Prijava za trening


IPC online TRENING
7. oktobar 2021. od 10h
ZAKONIT PRESTANAK RADNOG ODNOSA
- Postupanje poslodavca u slučaju prestanka radnog odnosa -

Prijava za trening


IPC online TRENING
14. oktobar 2021. od 10h
POSLOVANJE USTANOVA OBRAZOVANJA
(Praktična rešenja i otklanjanje najčešćih grešaka u praksi)

Prijava za trening


IPC online TRENING
20. oktobar 2021. od 10h
POSLOVANJE USTANOVA OBRAZOVANJA
(Praktična rešenja i otklanjanje najčešćih grešaka u praksi)

Prijava za trening

AKTUELNOSTI U ONLINE APLIKACIJI
Prečišćeni tekstovi propisa ("Službeni glasnik RS", broj 93/2021 od 24.9.2021. godine)
ČASOPISI - primena propisa u praksi

REVIZOR br. 19 - 25. septembar 2021. godine

BUDŽET br. 17 - 25. septembar 2021. godine

PRAVNIK br. 10 - u pripremi

DIREKTOR - INSPEKTOR br. 9-10 - 10. septembar 2021. godine

STATISTIČKI i AKTUELNI PODACI
  • IPC Informativno poslovni centar d.o.o.
  • e-mail: info@ipc.rs, website: www.ipc.rs
  • Impresum
  • ISSN (online) 2620-1186