IPC PROPISI u praksi
IPC jednodnevna SAVETOVANJA
- BESPLATNO za IPC pretplatnike -
Izmene ZAKONA O PDV i ZAKONA O POREZU NA DOHODAK...
Novi ZAKON O RAČUNOVODSTVU - primena od 1. januara 2020.
Pripreme za SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2019. i POPIS IMOVINE i OBAVEZA
NOVINE U SASTAVLJANJU PORESKOG BILANSA za 2019. godinu

NOVI SAD, 18. novembar 2019.
BEOGRAD, 19. novembar 2019.
NIŠ, 27. novembar 2019.
VRNJAČKA BANJA, 5. i 6. decembar 2019.
IPC WEBINAR, 26. i 28. novembar 2019. - od 12h u vašoj kancelariji

Detaljnije - Privreda
Detaljnije - Budžet
AKTUELNOSTI U ONLINE APLIKACIJI
Prečišćeni tekstovi propisa ("Službeni glasnik RS", broj 81/2019 od 15. novembra 2019. godine)
ČASOPISI - primena propisa u praksi
PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Ažuriran je priručnik: Poslovanje javnih preduzeća

  • IPC Informativno poslovni centar d.o.o.
  • e-mail: info@ipc.rs, website: www.ipc.rs
  • Impresum
  • ISSN (online) 2620-1186