IPC PROPISI u praksi
VAŽNO OBAVEŠTENJE - IPC TELEFONSKE KONSULTACIJE od 9 - 14h

Besplatne online OBUKE
#praksaispredteorije
Obuka za primenu Pravilnika za mikro i druga pravna lica

Detaljnije o obukama


IPC WEBINAR za PRIVREDNA DRUŠTVA
2. mart od 10h
#praksaispredteorije
BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2021. godinu
NOVI PROGRAM MERA VLADE RS I DIREKTNIH DAVANJA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA
UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU U STATICI za 2021. godinu

Detaljnije o webinaru


IPC online TRENING za PRIVREDNA DRUŠTVA
10. mart od 10h
#praksaispredteorije
POREZI NA IMOVINU
UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU U STATICI za 2021. i PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE

Detaljnije o treningu


IPC online TRENING za BUDŽETSKE KORISNIKE
12. mart od 10h
#praksaispredteorije
USPOSTAVLJANJE SISTEMA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Detaljnije o treningu


IPC online TRENING
24. mart od 10h
#praksaispredteorije
E-POSLOVANJE I PRIMENA ELEKTRONSKOG DOKUMENTA KOD PRIVREDNIH SUBJEKATA I BUDŽETSKIH KORISNIKA

Detaljnije o treningu

  • IPC Informativno poslovni centar d.o.o.
  • e-mail: info@ipc.rs, website: www.ipc.rs
  • Impresum
  • ISSN (online) 2620-1186