IPC PROPISI u praksi
IPC SAVETOVANJA, TRENINZI i WEBINARI
#praksaispredteorije

IPC online TRENING
27. februar 2024. od 10h

OBRAČUN ODLOŽENIH PORESKIH SREDSTAVA I OBAVEZA

Prijava za TRENING


IPC WEBINAR za primenu SPIRI + IFISuP
28. februar 2024. od 12-15h

IFISuP - Nove funkcionalnosti u informacionom sistemu IFISuP i integracija sa sistemom SPIRI


- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2024. godinu -

Prijava za WEBINAR


IPC online TRENING
29. februar 2024. od 10h

OBRAČUN REZERVISANJA ZA OTPREMNINE

Prijava za TRENING


IPC WEBINAR
1. mart 2024. od 10h - uživo

POREZ NA IMOVINU

OBAVEZA ELEKTRONSKOG ARHIVIRANJA


- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2024. godinu -

Prijava za WEBINAR


IPC WEBINAR
4. mart 2024. od 10h - uživo

VI PITATE - MI ODGOVARAMO


- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2024. godinu -

Prijava za WEBINAR


IPC online TRENING
5. mart 2024. od 10h

UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU za 2024. godinu ZA OBVEZNIKE KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE

Prijava za TRENING


IPC online TRENING
6. mart 2024. od 10h - repriza

Obaveza ELEKTRONSKOG ARHIVIRANJA od 1. januara 2024. godine za JAVNI I PRIVATNI SEKTOR

Prijava za TRENING


IPC WEBINAR za PRIVREDNA DRUŠTVA
7. mart 2024. od 10h
(repriza webinara od 23. januara 2024.)

SASTAVLJANJE REDOVNIH GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2023. godinu
SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI za 2023. godinu


- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2024. godinu -

Prijava za WEBINAR

AKTUELNOSTI U ONLINE APLIKACIJI
Prečišćeni tekstovi propisa ("Službeni glasnik RS", broj 14/2024 od 23.2.2024. godine)
ČASOPISI - primena propisa u praksi

REVIZOR br. 7 - 25. februar 2024. godine

BUDŽET br. 5 - 25. februar 2024. godine

PRAVNIK br. 3 - u pripremi

DIREKTOR - INSPEKTOR br. 3-4/2024 - u pripremi

STATISTIČKI i AKTUELNI PODACI

U delu STATISTIČKI i AKTUELNI PODACI ažurirani su segmenti:

  • IPC Informativno poslovni centar d.o.o.
  • e-mail: info@ipc.rs, website: www.ipc.rs
  • Impresum
  • ISSN (online) 2620-1186